Kontakt

Telefon:
905 08 859
72 53 13 62
93 20 10 61
 
Besøksadresse:
Herfjord, 7177 Revsnes

Postadresse:
Guttelvik Næringspark AS
Langstrand
7178 Stokkøy

Eiendom

 

HERFJORD

eiendom

Våren 2004 var vi så heldige at vi fikk kjøpe eiendommen som Herfjord Slip og Mekaniske Verksteder AS har bygget opp fra grunnen av. Vi kjøpte eiendommen av Atlantic Holding AS som var andre eier på eiendommen, etter Arne Herfjord som etablerte Herfjord Slip og Mekaniske Verksteder her i 1939.

På eiendommen er det mange bygninger, vi har utleie på noe av arealet øvrig areale benytter vi selv til vår virksomhet. I hovedbygget leier vi ut kontorer til Salmar Farming AS sin tekniske avdelign for Nord-Fosen og Flatanger og det Islandske rederiet Eimskip. Salmar Faming AS leier også verkstedlokaler i det samme bygget samt to slipper som er på eiendommen.

Etter at vi overtok eiendommen i 2004 har vi bygget tre haller, den største på 1500 m2  Den største hallen benyttes til vinterlagring av båter fra 15. oktober til 14. april, og til fôrlager i perioden 15. april til 14. oktober. Øvrige haller benyttes til lager og fôrlager hele året. Leietakere her er Refsnes Laks AS, EWOS og Havsbrùn.

På eiendommen har vi også egen kai og marina som kan benyttes etter avtale.
Vi har noen kontorlokaler ledige her, ta kontakt om har behov for å leie lokaler.

 

KIRKHOLMEN

 

På Kirkholmen industriområde kjøpte vi i 2011 en næringstomt av Odd Rønningen, tomta har en flott beliggenhet ved innseglingen til Revsnes og Kuringen. Området har godkjent bebyggelsesplan, men her har vi ikke etablert noen virksomhet pr i dag.

Grunner til at vi ikke har etablert noen virksomhet her er at Åfjord kommune jobber med en områdeplan for Kirkholmen industriområde, derfor har vi valgt å avvente etablering her inntil planen er ferdig utarbeidet.

 

 

 

 

 

 

Marine Traffic

Guttelvik Næringspark